Fundacja Ludziom Morza

 

organizacja pożytku publicznego

Zainteresowanych wsparciem Fundacji

zapraszamy do wpłat:

 

KONTO BANKOWE:

ING Bank Śląski SA, O/Szczecin

 

PLN: 

03 1050 1559 1000 0022 8931 2718   

 

KRS: 0000226719

Jeden procent

 

 

KOMUNIKAT

Fundacja ”Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie, ul. Energetyków ¾ informuje, iż w dniu 31 października 2016r. przeprowadziła zbiórkę publiczną na rzecz ofiar wypadków i katastrof morskich oraz ich rodzin. Zbiórkę przeprowadzono na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

 

Fundacja „Ludziom Morza” uzyskała zatwierdzenie zbiórki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (numer zbiórki publicznej 2016/3771/OR).

 

Po komisyjnym otwarciu skarbony i puszek kwestarskich przeliczono pozyskane datki, co potwierdzone zostało protokołem. W wyniku zbiórki uzyskano kwotę w wysokości 1.666,73 (słownie złotych jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy grosze). Środki te przeznaczone zostały na stypendia dla dzieci z poszkodowanych rodzin marynarskich.

Fundacja nie poniosła kosztów związanych z organizacją zbiórki.

 

Wszystkim OFIARODAWCOM i WOLONTARIUSZOM bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie.

 

Szczecin, dnia 03.11.2016r.

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Ludziom Morza”

wspiera ofiary wypadków i katastrof morskich oraz rodziny „Tych, którzy nie powrócili z morza”

Fundujemy stypendia dzieciom z rodzin marynarzy, którzy zginęli

w katastrofach promu „Jan Heweliusz” w 1993r.

oraz pogłębiarki „Rozgwiazda” w 2008r.,

Pomagamy również innym dzieciom,

których ojcowie zginęli na morzu.

Od 2005 roku wsparliśmy szesnaścioro takich dzieci.

Obecnie mamy pod opieką pięcioro stypendystów.

 

Wszystkim naszym dobroczyńcom serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc pozwala nam

pomagać innym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka „Jan Heweliusz” - pamiętamy

Fundacja „Ludziom Morza” jest wyłącznym dystrybutorem książki „Jan Heweliusz” – pamiętamy.  Wydawnictwo powstało dla upamiętnienia największej katastrofy morskiej w powojennej historii Polski. W książce, oprócz historii promu oraz kalendarium wydarzeń  1993-2006, znalazły się wspomnienia m.in. uczestników akcji ratowniczej, marynarzy, którzy przeżyli tę tragedię oraz członków rodzin osób zaginionych w katastrofie. Zamówienia prosimy przesyłać na adres:

fundacja@fundacjaludziommorza.pl

 

 

 

KONTAKT:

 

Fundacja „Ludziom Morza”

ul. Energetyków 3/4

70-952 Szczecin

 

tel. (091) 81 43 218

fax: (091) 81 43 315

e-mail:  fundacja@fundacjaludziommorza.pl

www.fundacjaludziommorza.pl

 

 

KRS: 0000226719

NIP: 955-214-24-58  

REGON: 320008399    

 

Fundacja „Ludziom Morza” posiada status organizacji pożytku publicznego. Prosimy, przekaż swój 1%

 

 

 

 

 

 

 

Google+