Fundacja Ludziom Morza

 

organizacja pożytku publicznego

Zainteresowanych wsparciem Fundacji

zapraszamy do wpłat:

 

KONTO BANKOWE:

ING Bank Śląski SA, O/Szczecin

 

PLN: 

03 1050 1559 1000 0022 8931 2718   

 

KRS: 0000226719

Fundacja „Ludziom Morza” powstała z inicjatywy firmy „Euroafrica Linie Żeglugowe” sp. z o.o. w listopadzie 2004 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000226719.  Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 19 kwietnia 2005 roku, Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

 

Głównym celem powołania Fundacji było stworzenie platformy pomocy i porozumienia na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy - ofiar katastrofy promu „Jan Heweliusz”, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

 

Celem Fundacji jest ponadto niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych i leków, fundowanie stypendiów, wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność Fundacji opiera się na dobrowolnych funduszach składanych przez firmy i osoby fizyczne. Dlatego też gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Za Państwa pomoc i hojność serdecznie dziękujemy.

 

 

Władze statutowe Fundacji:

 

Rada Kuratorów:

Elżbieta Malanowska —Przewodnicząca Rady Kuratorów

Jacek Wiśniewski — Członek Rady Kuratorów

Bogdan Szczęsny — Członek Rady Kuratorów

 

 

Zarząd:

Katarzyna Górecka—Prezes Zarządu

 

 

KRS: 0000226719

NIP: 955-214-24-58  

REGON: 320008399    

 

Fundacja „Ludziom Morza” posiada status

organizacji pożytku publicznego.

 

Zainteresowanych wsparciem Fundacji

zapraszamy do wpłat:

 

KONTO BANKOWE:

ING Bank Śląski SA, O/Szczecin

 

nr rachunku w walucie PLN:  03 1050 1559 1000 0022 8931 2718   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google+